Over uw bloeddruk

Wat is bloeddruk?

De bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent op de wanden van de slagader. De bloeddruk wordt uitgedrukt in een boven en-onderdruk, bijvoorbeeld 140/80 mm kwikdruk. De bovendruk is de druk die het bloed uitoefent wanneer het hart samentrekt. De onderdruk is de druk tussen de hartslagen in waarbij het hart zich met bloed voelt.

Wanneer is er sprake van een te hoge bloeddruk?

Van te hoge bloeddruk of hypertensie wordt pas gesproken als de bloeddruk bij herhaling te hoog is. Een normale bloeddruk is beneden de 140/80.

Een verhoogde bloeddruk geeft meestal geen klachten

Verhoogde bloeddruk veroorzaakt zelden klachten. Veel mensen denken bij hoofdpijn aan hoge bloeddruk maar dit is een zeldzaam verschijnsel. Alleen bij extreem verhoogde bloeddruk, dat zeldzaam is kan hoofdpijn en en algemeen onwelzijn als klacht voorkomen.

Wat is mijn bloeddruk?

Belangrijk is dat de bloeddruk met een goede betrouwbare meter wordt gemeten. Vaak zijn de eigen aangeschafte bloeddrukmeters niet betrouwbaar. De huisartsenpraktijk heef 5 bloeddrukmeters die wij aan patienten mee kunnen geven. Deze bloeddrukmetingen worden automatisch in de computer opgeslagen. De assistente kan een afspraak maken voor een bloeddrukmeting. Wil u toch een eigen bloeddruk meter aanschaffen, de assistente heeft een lijst met betrouwbare meters.

Wat zijn de risico’ s bij een te hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk is geen ziekte, maar een risicofactor. Mensen met een langer bestaande verhoogde bloeddruk hebben meer risico op het krijgen van hart en vaatziekte. (hartinfarct, herseninfarct, vernauwingen bloedvaten in benen, nierschade, oogschade, verwijde lichaamsslagader in buik, verdikte hartspier.