Hart- en vaatziekten

Wij zijn op het moment bezig met een onderzoek voor perifeer arterieel vaatlijden (slagaderverkalking in de benen)

Waarom dit onderzoek?

Perifeer arterieel vaatlijden, beter bekend als slagaderverkalking in de benen is een veel voorkomend gezondheidsprobleem. De meeste mensen met perifeer arterieel vaatlijden hebben geen klachten en zijn daardoor ook niet bekend bij een arts met dit probleem. Mensen met perifeer arterieel vaatlijden zijn op te sporen met behulp van een bloeddrukmeting aan de enkels.

Wat houdt het onderzoek in?

Bij de mensen die meedoen aan dit onderzoek wordt eenmalig een risico-inventarisatie gedaan van de risicofactoren voor slagaderverkalking. Dit zal bestaan uit een kort gesprek, een beperkt lichamelijk onderzoek en nuchter bloedonderzoek. Indien nog recente gegevens aanwezig zijn van het bloed is geen extra bepaling nodig. Daarnaast wordt de bloeddruk aan de enkels bepaald.

Voor wie is dit onderzoek?

Dit onderzoek is bedoeld voor alle mensen van boven de 50 met de aanwezigheid van een van de risicofactoren:

  • Roken
  • Hypertensie (hoge bloeddruk)
  • Diabetes
  • Verhoogd cholesterol

Als u deel wilt nemen aan dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met de assistente voor het maken van een afspraak.